Hosting & Onderhoud

Een server in ons eigen beheer die ervoor zorgt dat u altijd online bent

Om WordPress websites veilig te laten zijn, is het van groot belang dat alle beschikbare updates worden geïnstalleerd. De updates worden door de ontwikkelaars van WordPress of de gebruikte plugins aangeboden. Installatie wordt door WB Web&Design uitgevoerd.

Goede service en altijd up-to-date!

 

Hosting

Elke website of webshop moet om zichtbaar te zijn op internet voorzien worden van webhosting. U kunt natuurlijk zelf uw website ergens laten hosten, maar wij nemen deze taak graag op ons door uw website op onze eigen webhosting server te plaatsen.

Voordeel hiervan is dat u altijd geholpen wordt als uw site niet of niet goed wordt weergegeven, zonder dat u afhankelijk bent van een derde partij. Ook kunnen we dan geen garantie geven dat uw site altijd werkt, bij onze eigen hosting kunnen wij alles zelf regelen en zonodig oplossen.

Wij verzorgen deze hosting tegen een gereduceerd tarief, u maakt hierbij wel verplicht gebruik van onze onderhoudsovereenkomst waarbij wij maandelijks de updates van uw wordpress installatie, de gebruikte thema’s en plugins verzorgen.

Onze servers zijn ingericht puur als webhosting server, dit betekent dat wij standaard geen email accounts aanbieden bij uw hostingpakket.

Onderhoud

Een website heeft ook na oplevering onderhoud nodig, niet alleen qua inhoud en teksten, maar het systeem zelf moet ook ge-update worden zodat hackers e.d. niet de kans krijgen schadelijke software te installeren.

Hiervoor sluit u een servicecontract bij ons af van 1 of 3 jaar.Mocht uw website ondanks de maandelijkse updates toch gehackt worden, wordt deze gratis door ons opgeschoond .

Werkzaamheden  binnen dit service contract

  •  Maandelijks maken van een back-up  voordat er updates worden uitgevoerd.
  •  Maandelijks updaten van alle plugins / wordpress versies.
  •  Maandelijks updaten van het gebruikte wordpress thema.
  •  Controle op werkzaamheid van de website na de update.
  •  Indien er vaker dan maandelijks security gerelateerde updates beschikbaar zijn worden deze direct uitgevoerd, ook wordt er dan een back-up vooraf gemaakt.
  • Wekelijkse securityscan (geautomatiseerd). Indien er afwijkingen worden geconstateerd wordt dit direct gemeld, en in overleg actie op ondernomen.
  •  Indien onverhoopt een hacker toch beschadigingen in de website weet aan te brengen wordt dit door prospects4u opgelost. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De volgende zaken vallen niet onder hosting en onderhoud:

  • Verouderde plugins die niet meer worden onderhouden door de originele ontwikkelaars veroorzaken soms een storing in de website in combinatie met de nieuwste WordPress versie. Wij adviseren in dit geval of er plugins zijn met vergelijkbare werking die nog wel correct functioneren. Installatie en configuratie van nieuwe plugins wordt vooraf een tarief over afgesproken.
  • Aanpassingen aan het design van de website vallen niet onder het servicecontract.
  • Toevoegen van teksten / afbeeldingen etc. vallen niet onder dit contract.

 

 

Service

Onze service gaat versder dan u aan een mooie website helpen. Wij stan ook na oplevering altijd voor u klaar als u wat wilt weten of als er zich een probleem voordoet. 

Wij blijven ook middels het onderhoudscontract uw updates en dergelijke verzorgen.

Heeft u iets te vragen te melden of te vertellen? Bel of mail ons dan gerust! Wij proberen altijd een heldere blik te werpen en u te ondersteunen waar nodig.

Hosting nodig?

Op onze eigen server, altijd up-to-date met de beste service en onderhoud